Traditioner är viktiga. De utgör en fast punkt i tillvaron och bidrar till att reducera osäkerhet och skapa trygghet för individer och inom organisationer. Men det är också viktigt att kunna göra upp med traditioner och vanor när de inte längre befrämjar utveckling. Det är svårt eftersom vi inte alltid ens är medvetna om vilka traditioner eller vanor vi är styrda av. Saker och ting blir tagna för givet. Nya omvärldsförutsättningar och nya spelregler kan vara en omständighet som tvingar oss att tänka annorlunda och finna nya vägar.

Vad man än tycker om budgetpropositionen så är situationen den att många måste tänka till hur verksamheten ska profileras och självständigheten värnas. Ur en sådan process kan komma starkare lärosäten med profiler som kompletterar varandra. En bra strategi nu, är att se om sitt eget hus och öka kunskaperna om sig egen verksamhet. Det är en bra grund för att finna partners.

En akademisk tradition är att vid särskilda ceremonier installera rektorer och professorer. I fredags var jag i Trollhättan på rektorsinstallation. En betydelsefull aspekt är den uppmärksamhet som en installation väcker och den möjlighet det innebär att presentera vår verksamhet och vad högre utbildning och forskning innebär. En annan viktig sak är att vi som är verksamma inom olika lärosäten får tillfälle att träffas. Det var många synpunkter och tankar som utbytes om utvecklingen för och inom vår sektor under minglet. Alla vet vad som gäller sedan finns det olika uppfattningar om hur situationen ska mötas. Offensivt är min uppfattning, vilket bland annat innebär att hitta bra samarbetspartners inom sektorn och utanför.