En ändamålsenlig forskningspolitik behövs som fångar upp unga, kreativa och utvecklingsbara miljöer. Satsa resurser på nyare högskolor med starka utbildningsmiljöer.

Satsa på forskningen vid de nya högskolorna, Göteborgs Posten, 2011-10-24