Det ställs ökade krav på högre utbildning och forskning, vi ska – som det numera heter – leverera.

Nyfkenheten är en högskolas främsta tillgång