Det har varit en intensiv höst som mycket präglats av de nya förutsättningar för högre utbildning som budgetpropositionen för 2012 innebar. För vår del är konsekvenserna för 2012 en viss ökning av tilldelningen av medel jämfört med vad vi antagit tidigare, men vi ska för tilldelade medel bedriva mer utbildning inom lärarutbildningen. En viss minskning av omfattningen på utbildningen behöver göras, vilket är en utmaning eftersom vårt utbildningsutbud håller en hög kvalitet. Anpassningen motiveras också av en osäkerhet över vilka förutsättningar som kommer att råda 2013. En osäkerhet som vi delar med alla andra och som ytterst har att göra med konjunkturutveckling och statsfinanser.

Men vårt utgångsläge är bra. Vi är ett starkt och profilerat lärosäte. Vi har ett bra söktryck, hög kvalitet i utbildningen, tillstånd att utförda examen på forskarnivå inom flera områden och en bra ekonomi. Vårt mål är fortsatt att utveckla det kompletta professionslärosätet, vilket innefattar ett ökat samarbete med verksamheter och organisationer i vår omgivning. En rad olika aktiviteter har genomförts under hösten i syfte att stärka samverkan. Vi har också aktivt följt de diskussioner som förs om ökad samverkan mellan lärosäten och samgåenden. En konkret fråga för vår del är samarbetet med Högskolan i Skövde och genomförande av lärarutbildning i Skövde som följd av den omfördelning av platser som skett.

Allt talar för att 2012 blir lika intensivt och spännande som det gångna året. Jag ser fram emot att tillsammans med styrelse, medarbetare och studenter verka för att de mål vi formulerat för vårt lärosäte förverkligas och att vi på bästa sätt hanterar de utmaningar vi står inför. Det handlar om att erbjuda utbildning av högsta kvalitet, ha en tydlig profil och linje i de satsningar vi gör och utveckla samverkan i olika avseenden för att stärka vårt lärosäte.

Jag vill avslutningsvis önska alla studenter, medarbetare, styrelsemedlemmar, kollegor på andra lärosäten och samverkanspartners en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!

Björn Brorström

Rektor

Högskolan i Borås