En god regional samverkan är viktig för alla universitet och högskolor. En samverkan med företag och offentliga organisationer i lärosätets närhet befrämjar utbildning  och forskning. Det ger ett naturligt inflöde av viktiga problemställningar och aktuella omständigheter som kan studeras och användas i utbildningssammanhang. Samverkan innebär också att forskning bidrar till att ge perspektiv på utvecklingen i studerade organisationer och bidrar till verksamhetsförbättringar. Det handlar om samverkan till gagn för alla.

Vi har tagit initiativ av olika slag för att förstärka de regionala kontakterna och etablera fruktbara samarbeten inom olika områden. Den senaste i raden av aktiviteter genomfördes tidigare i veckan när 200 politiker kom till Högskolan för att ta del av presentationer av vår verksamhet och lyssna till och delta i paneldebatter kring hållbar utveckling och etablering av ett handelsinstitut – Swedish Institute for Innovative Retailing –  i regionen.

Vi känner oss hedrade och inspirerade av det stora intresset för vår verksamhet och kommer nu att gå vidare med olika aktiviteter för att konkretisera formerna för samarbetet. En aktivitet är att informera kommunledningar, näringslivsråd, näringslivsföreträdare och näringsidkare om innebörden och betydelsen av Science Park Borås. Vi har utarbetat en beskrivning av innehållet i en Science Park Borås och ser framemot att förmedla vår vision för en Science Park i Boråsregionen. En annan aktivitet handlar om att förmedla och diskutera en idé kring hur forskning om innovationer i offentlig sektor kan organiseras och finansieras.