Västsverige är underförsörjt på forskningsresurser i en jämförelse med Stockholmsregionen och Skåneregionen. En risk är att den skillnaden kommer att öka ytterligare som en konsekvens av en förändrad lärosätesstruktur och begränsade satsningar i den kommande forskningspropositionen. Det är angeläget och ett utmärkt tillfälle nu när förändringens vindar blåser att föra fram idén om ett tredje universitetet i Västsverige. Ett lärosäte som utvecklar en egen och mer tillämpningsorienterad profil än de befintliga. Ett tredje universitet som kompletterar de befintliga skulle innebära ett starkare och mer konkurrenskraftigt Västsverige. Högskolan i Borås är beredd att ta ett ansvar i en sådan utvecklingsprocess.

Under alla omständigheter så är samarbeten med andra lärosäten viktiga för att utveckla och etablera starka miljöer. Det gagnar alla, att genom ökat samarbete mellan lärar- och forskargrupper, förstärka miljöerna och kanske finna unika verksamheter i kombinationen mellan lärosäten. Veckan som gått har jag delvis ägnat åt möten med företrädare för andra lärosäten och för avstämningar och diskussioner om gemensamma angelägenheter. Det har varit mycket givande. Nästa steg är att lära mer om varandra för att därefter övergå till handling och konkreta samarbeten.