Västra Götalandsregionen har tagit initiativ till att samla styrelseordförande och rektorer vid lärosäten inom regionen till ett gemensamt möte. Alla lärosäten hörsammade inbjudan och i tisdags genomfördes ett möte med syfte att resonera om situationen för lärosätena i regionen och på vilket sätt Västra Götalandsregionen kan bidra för att utveckla och befästa en hög kvalitet på högre utbildning och forskning i regionen.

Högskolan i Borås har en gynnsam utveckling och ett gott utgångsläge inför fortsatta förändringar av ekonomiska ramar och villkor i kommande budgetpropositioner. Några nya medel kommer inte att tillföras grundutbildningen utan finansiering av kvalitetsförstärkningar och satsning på specifika utbildningar kommer att ske genom omfördelningar mellan lärosäten. Hur mycket medel som sätts in i forskningen avgörs av det statsfinansiella läget, men sannolikt blir det inte något större tillskott i höstens forskningsproposition, och i så fall blir det till specifika satsningar.

Med den utgångspunkten är det viktigt för oss att fundera kring hur vi bäst agerar för att utveckla utbildning och forskning och stärka vårt lärosäte. Det är inget alternativ att inte göra något utan bara hävda vikten av självständighet. Det är betydelsefullt att ta initiativ. Ett sådant är att föra diskussioner med andra lärosäten om på vilket sätt vi kan samverka. Studier av organisationer visar att de som prövar mest och är öppna utåt lyckas bäst långsiktigt. Att finna samarbeten inom styrkeområden för att därigenom bli ett ännu bättre lärosäte är en intressant och fruktbar strategi.

Ett annat initiativ är att väcka frågan om det tredje västsvenska universitetet. För att få en långsiktigt stabilare struktur i Västsverige är etablering av ett tredje universitet byggt på tydliga utbildnings- och forskningsprofiler en möjlig väg. Högskolan i Borås har en profilerad verksamhet, utbildningsprogram av hög kvalitet, tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom tre områden och god ekonomi. Vi är gärna med och diskuterar framväxten av ett nytt universitet. Västra Götalandsregionen är en betydelsefull aktör i en sådan diskussion.