Rubrikerna och diskussioner har varit många under de senaste veckorna om hur det så kallade högskolelandskapet kan komma att förändras. Vi har varit tydliga och redovisat våra ambitioner och som en möjlig utveckling angivit framväxten av ett tredje universitet i Västsverige. Vi behöver ytterligare ett starkt universitet i Västsverige som kan komplettera Chalmers och Göteborgs universitet.

Vårt lärosäte har utvecklats gynnsamt och vi har tillskansat oss tillstånd att examinera på forskarnivå, fått goda omdömen i utvärderingar av grundutbildningen och också ökat den externa forskningsfinansieringen. Under de senaste veckorna har också mycket viktiga och givande diskussioner förts om ytterligare utvecklat samarbete med några av de stora kunskapsorganisationerna i regionen.

Några saker fattas emellertid där vi inte råder över frågan själva. En sådan sak är utvecklingen och etableringen av en Science Park i Boråsregionen. Vi driver frågan med stöd av näringsliv, Sjuhärads kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och forskningsinstitut, men vi behöver ha med oss Borås Stad fullt. Vi har mycket stora möjligheter att tillsammans etablera en Science Park med extraordinära kvaliteter och med en särskild orientering mot textil. En förutsättning är att lokalytor tillhandahålls så att spännande företag och gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt fysiskt kan etablera sig inom vårt samlade campus 2013. Här har Borås stad en mycket stor betydelse i att skapa de infrastrukturella förutsättningarna. En annan förutsättning är samsyn mellan inblandade aktörer i frågan om bolagsstruktur och ägandet av en Science Park.

En annan viktig sak är en fortsatt satsning på utveckling av staden och dess infrastruktur. Inspirerad av föredragningar på Mötesindustriveckan i Göteborg inser jag betydelsen av ett kongresscentrum för att med hög kvalitet kunna genomföra även de stora mötena och konferenserna. För högskolans fortsatta utveckling mot universitetsstatus är möjligheterna att genomföra stora forskningskonferenser viktig. Konferenser ger legitimitet, stärker varumärket, men framförallt innebär de möjligheter att skapa nätverk och samarbeten till gagn för utbildning och forskning vid lärosätet.

I Borås Stads vision 2025 anges att staden ska vara en universitetsstad. Det är också vår ambition och staden kan aktivt bidra till att så blir fallet.