Det är påsk och några dagars extra helgledighet väntar. Det har varit en intensiv och spännande vinter/vår och efter påskhelgen väntar många viktiga möten och strategiska diskussioner om hur vårt lärosäte ska stärkas i en tid av nya förväntningar och förändringar. Vi har ägnat mycket tid i vår ledningsgrupp åt att resonera om hur situationen ska tolkas och hur vi bäst agerar för att stärka vårt lärosäte. Vi har också låtit utreda frågan och i mitt förord till rapporten ”Högskolelandskap i förändring” framför jag uppfattningen att ett tredje universitet bör etableras i Västsverige. 

Vi behöver en starkare och långsiktigt mer motståndskraftig lärosätesstruktur i Västsverige för att förbättra konkurrenskraften. Vi är i jämförelse med till exempel Stockholmsregionen klart underförsörjda med resurser. Om möjlighet ges vill Högskolan i Borås vara med och bygga upp ett lärosäte som har fokus på de stora samhällsutmaningarna och som bygger på ett välutvecklat samarbete med verksamheter i vår omvärld. Hållbar utveckling, excellent flervetenskap och innovationer är begrepp och företeelser som ska utmärka verksamheten.

Det finns möjligheter i den situation som råder och de förändrade förutsättningar som kan anas i kommande budgetpropositioner. Det finns också möjligheter i den kommande forskningspropositionen. Det borde vara så att regeringens forskningsproposition präglas av samma inriktning som den europeiska forskningspolitiken såsom den uttrycks i beskrivningen av den kommande forskningsbudgeten Horizon 2020. En sådan inriktning gynnar lärosäten med den profil som vi har.

Glad Påsk!