Certifierat miljöledningssystem

Nu har vi fått beskedet. Vårt miljöledningssystem är reviderat och certifierat. Vårt beslut att utveckla ett miljöledningssystem och intensifiera processen genom att bestämma tidpunkt för att ansöka om certifiering visade sig vara ändamålsenligt. Vi har nu ett väl genomarbetat miljöledningssystem och rutiner och processer för att formulera mål, fastställa handlingsplaner, följa upp, analysera avvikelser och vidta åtgärder. Detta gör att vi har de bästa förutsättningarna att i vår vardag agera utifrån en allt större medvetenhet om innebörden av hållbar utveckling och i vår utbildning och forskning integrera perspektivet hållbar utveckling.

Det har varit en mödosam process som fordrat utveckling av planer, nya rutiner och framtagning av fakta av skilda slag. Detta har skett samtidigt som en fortsatt utveckling av utbildning, forskning och stödverksamhet bedrivits. Vi har försvarat och erövrat examensrättigheter, vi har ökat omfattningen på forskningen och vi har profilerat verksamheten. Ibland kanske arbetet med utveckling av miljöledningssystemet uppfattats som krav utöver utvecklingen av verksamheten. Nu när vi har fått bevis på systemets kvalitet är det viktigt att använda det och verkligen integrera hållbar utveckling i hela verksamheten.

Jag är glad och imponerad över det stora och framgångsrika arbete som lagts ned av många, särskilt vill jag nämna miljöombuden och ledamöterna i rådet för hållbar utveckling och alldeles särskilt vill jag nämna Birgitta Påhlsson och hennes närmaste medarbetare i arbetet med system och certifiering. Ett engagerat, tålmodigt och professionellt arbete har burit frukt. Stort tack! 

1 kommentar

  1. Det är bara att buga och gratulera. Vi vet hur mycket arbete det ligger bakom en miljöcertifiering. När ni har samtal med näringslivet kommer de veta hur bra ert miljöarbete är. Kanske får inte högskolan direkt mer anslag för en miljöcertifiering, men det kommer att ge ett mervärde vid kommande ansökningar om medel.
    Lycka till i det fortsatta miljöarbetet.
    Ulf Andersson
    Göteborgs universitet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *