På ett mycket välbesökt frukostseminarium häromdagen berättade Anders Halvarsson, grundare av hemelektronikföretaget NetonNet, om vägen från entreprenör till börs-vd. En intressant berättelse som visade prov på betydelsen av att gilla sitt arbete och envist och övertygat driva verksamheten i enlighet med fastlagda strategier och beslut. Det är lärorikt att lyssna till erfarenheter som andra gjort i verksamhetsutvecklingsprocesser. Vilka har varit hindren, hur har dessa bemästrats och med vilka konsekvenser är intressanta frågor som besvaras.

Från Anders beskrivning fäste jag mig särskilt vid hans stora kunskap om och intresse för den bransch han verkat i. Jag fäste mig också vid en synpunkt på betydelsen av omvärldsanalys. Det är för givet taget att rejäla omvärldsanalyser ska göras och anpassningar ske. Anders varnade för detta. Tillmäts omvärldsförändringar och analyser för stor betydelse är risken en alltför stor ryckighet i verksamhetens och organisationens utveckling. Budskapet blir att det är viktigt att ha mod och självförtroende att hålla fast vid utstakade strategier, tro på det som görs och inte i tid och otid styra om skutan. Tänkvärt.

Vi vill vid Högskolan i Borås aktivt verka för ett tredje universitet i Västsverige. Det finns många goda argument för det som inte påverkas av förändringar i det statsfinansiella läget, forskningssatsningar i Stockholmsregionen som följd av AstraZenecas avveckling av forskningsverksamheten i Södertälje eller ointresse för stunden från viktiga medaktörer. Det är en god idé att pröva möjligheterna att bygga något nytt med Högskolan i Borås som kärna.