En profilerad utbildnings- och forskningsmiljö av hög kvalitet

Nu har utredningen om Högskolan i Skövdes vägval presenterats. Utredarna förordar att samtal inleds med Högskolan i Borås och Högskolan Väst om en federation. Bilden av vilka preferenser olika aktörer har börjar nu klarna och mer allvarliga diskussioner om hur lärosätesstrukturen bör se ut i Västsverige kan börja föras. Utöver Skövdes visade intresse gäller ju för vår del att Chalmers gärna ser utveckling av ett långtgående samarbete med oss, kanske till och med fusion. En tredje väg är mer omfattande samarbeten och då handlar det om lärosäten i hela landet. Högskolan i Halmstad är ett intressant och bra lärosäte som vi gärna vill fördjupa samarbetet med. Ett led i vår utveckling är också att finna strategiska partners i andra länder.

Min uppfattning är och har varit att i den tid av förändring som råder pröva idén om att utveckla det tredje universitetet i Västsverige. Långsiktigt behövs en mer resursrik och stabil lärosätesstruktur i Västsverige och det är rätt tid att nu föra fram den frågan. Högskolan i Borås har en stark ställning med hög kvalitet på utbildningen och med ett fortsatt gott söktryck. Det är värt att nämna att av sökande till programutbildningar är 25 procent förstahandssökande, tar vi bort de specialinriktade lärosätena är de två lärosäten, Göteborg och Lund, som är före oss, men ytterst marginellt. Vi har också många viktiga och lovande forskningsprogram som är baserade på en flervetenskaplig ansats och med hållbar utveckling som tema. Förändring måste för vår del handla om att vi ges förutsättningar att ytterligare stärka vårt lärosäte, det vill säga att långsiktigt etablera en profilerad utbildnings- och forskningsmiljön av hög kvalitet och med en god balans mellan utbildning och forskning.

1 kommentar

  1. Kennert Orlenius, prof i pedagogiskt arbete

    26 april, 2012 at 15:39

    De argument som framförts i den externa utredningen vid Högskolan i Skövde är: komplementär verksamhet, likhet i storlek och styrka, utveckling i samverkan och regionalt stöd. Det senare innebär att regionen utlovat stöd vid ett samgående i någon form av konsortium.Högskolan i Skövde har ett stort flaggskepp som är profilen i verksamheten: IT med tre forskningscentra inom detta område, inkl. forskarutbildningsrättigheter. Intressant i sammanhanget är den s.k. Bjertorpsdeklarationen, en överenskommelse om samarbete undertecknad av de tre dåvarande rektorerna vid högskolorna i Borås, Skövde och Trollhättan år 2004. Kanske kan förverkligas nu men i mer långtgående form än som då var tänkt…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *