Fredagen den 11 maj är det professorsinstallation vid högskolan. Jag har som rektor det hedrande uppdraget att installera 17 nya professorer. Det är en akademisk tradition att vid ett särskilt tillfälle välkomna nya professorer till lärosätet. Professorsinstallationen är ett tillfälle för oss inom akademin att visa upp vår verksamhet med en fokusering på innehållet. Under installationsdagen föreläser våra professorer och beskriver, förklarar och problematiserar sitt utbildnings- och forskningsområde. Föreläsningarna är öppna och ett utmärkt tillfälle för alla att få veta mer om vilken forskning som bedrivs vid högskolan.

En professur är ett bevis på en framgångsrik akademisk karriär. En professur är också en möjlighet att fortsätta arbeta som forskare och producera och publicera betydelsefulla resultat. Men framförallt innebär en professur ett åtagande att stödja andra – studenter, doktorander, lärare och forskare – och därigenom bidra till att en stark och kreativ utbildnings- och forskningsmiljö byggs upp. Vi har stora förväntningar på våra professorer, förväntningar som jag är övertygad om att de kommer att infria.