Sommarlunchen på högskolan markerar en avslutning av läsåret även om många har en hel del kvar att ordna med innan det är dags för semester. Den sammanfaller med läsårets sista styrelsemöte. Sommarlunchen och läsårets sista styrelsemöte har också de senaste åren sammanfallit med studentkårens avslutningsvis fest ”Tack och hej”. Så den 14 juni var en speciell dag.

Det var många medarbetare som deltog i sommarlunchen med sill och potatis, jordgubbar och grädde. Det var ett utmärkt tillfälle för mig att önska alla en trevlig sommar och semester, tacka för goda insatser under läsåret och alldeles särskilt understryka den positiva utvecklingen med ökat samarbete över områdes-, institutions- och ämnesgränser.

Styrelsemötet hade som huvudpunkt att sammanfatta och besluta om fortsättningen i vårt arbete med att stärka Högskolan i Borås i ett föränderligt högskolelandskap. Jag fick i uppdrag att i samråd med styrelseordföranden fortsätta utröna möjligheterna för oss att bli ett universitet. Vi har pekat ut några alternativa vägar och det handlar om att se vilka som är möjliga, hur dessa i så fall ska genomföras och med vilka konsekvenser. Vi är ett starkt lärosäte och klarar oss mycket väl själva. I ett sådant läge är det viktigt att pröva hur vi långsiktigt kan bli ännu bättre. Punkten om högskolelandskapet markerade en avslutning på en av de frågor som funnits med i styrelsearbetet under året samtidigt som en riktning för det fortsatta arbetet beslutades.  

Festen ”Tack och hej” på kåren markerar överlämningen från den avgående kårstyrelsen till den nya. Det är en trevlig tradition och det var en mycket trivsam och god middag och en möjlighet att tacka studenterna för engagemang och gott samarbetet under det gångna året. Vikten av en aktiv studentkår med representation i alla våra styrelser och nämnder kan inte nog understrykas. Studenternas perspektiv på vår verksamhet och studentinflytande på strategier och beslut befrämjar kvalitet i en vid bemärkelse och är av stor betydelse för en fortsatt gynnsam utveckling.