Forskning och forskare drivs alltid i grunden av nyfikenhet. Visst är det en märklig tanke att forskarens nyfikenhet och forskningens nytta skulle strida mot varandra? All forskning är nyfikenhetsbaserad. Vi är skolade i att formulera syften som innebär att frågetecken ska rätas ut. Jag har aldrig läst en vetenskaplig rapport där inte grunden har varit forskarens nyfikenhet och med den utgångspunkten av forskaren formulerade problemställningar. Därmed vill jag klargöra att även forskningsmiljöer som värnar om och utmärks av ett nära samarbete med aktörer i det omgivande samhället givetvis också drivs och utmärks av nyfikenhet. I en tid när innovationer och förnyelse av näringsliv och offentlig verksamhet efterfrågas är det viktigt att prioritera forskning som har samverkan mellan universitet och omvärlden och över disciplinära gränser som utgångspunkt och förhållningssätt.