I fredags hälsade jag  internationella studenter välkomna, i måndags över 2000 nya studenter till våra programutbildningar. Under veckan har också fristående kurser startat och de redan hemmastadda studenterna har successivt anlänt. Universitet och högskolor är utbildning och studenter. Det blir en härlig stämning och högtryck i våra lokaler och på campus när terminen börjat och studenterna kommit.

Välkomnandet är viktigt och vår studentkår och alla faddrar gör ett mycket fint arbete under introduktionsveckorna. Mängder av aktiviteter erbjuds och genomförs parallellt med att allvaret och de nya studierna börjar. Jag är övertygad om att bättre start kan ingen få än den som skapas av våra engagerade och kunniga faddrar.

De finns en klar målbild för studierna och vi vet att våra program har en god så kallad anställningsbarhet. Men högre utbildning och att läsa vid högskola och universitet är mycket mer än ett medel för att nå en god anställning och en start på en yrkeskarriär. Det finns ett rikt utbud av föreläsningar, seminarier, kulturaktiviteter och idrottsarrangemang som kan berika tiden vid högskolan och som ger mervärden av skilda slag. Min uppmaning till alla är att ta till vara studietiden på bästa sätt genom att ta del av det stora utbud som finns.

Vi har som lärosäte i uppgift att förbereda för yrkeslivet, men också att lägga grunden för det livslånga lärandet. Aktiviteter, lite grann vid sidan av de kunskaper och färdigheter som det blivande yrket fordrar, ger insikter om sammanhang, förståelse för den egna rollen och ligger till grund för ett livslångt lärande. Det finns idag ett starkt nyttoperspektiv i högre utbildning och låt oss istället för att stanna vid att konstatera detta erbjuda och uppmärksamma våra studenter på möjligheter till perspektiv och fördjupning.