I professor Mats Alvessons debattartikel ”Många blir inte klokare av en högskoleutbildning” i DN 12/9 skriver han att många högskolor som vill bli universitet borde göras om till gymnasieskolor. Vi är en av de högskolor som har ambition att bli universitet men vi känner oss inte träffade av hans inlägg. Otrevligt men framförallt okunnigt om utbildning och forskning vid universitet och högskolor.

Det är viktigt att föra en seriös diskussion om hur vi kan förstärka högre utbildning och forskning. Genomförda utvärderingar av utbildningskvalitet visar på betydande brister vid många lärosäten och vid många utbildningsområden. Utvärderingar av forskning visar att lärosäten är för lika varandra, profileringen är för svag. Styrkeområden måste definieras och lärosätens ledningar måste våga göra prioriteringar för att höja kvaliteten. Utbildningar måste vara forskningsanknutna för att långsiktigt kunna utvecklas. Medlen för att åstadkomma detta kan vara flera och dessa behöver diskuteras på ett seriöst sätt och baseras på kunskaper om faktiska förhållanden.