1740 startade glastillverkning i Limmared. 1742 öppnades hyttan i Kosta och verksamheten startade upp i de småländska skogarna. Vi har en tradition av glastillverkning som går flera hundra år tillbaka i tiden. Många skickliga glasblåsare har tillsammans med konstnärer och formgivare framställt glasserviser och glasföremål av mycket hög kvalitet. Verksamheten är idag i stor utsträckning koncentrerad till Småland och det så kallade Glasriket. Stora satsningar har gjorts för att utveckla och etablera Glasriket och medverka till att skapa förutsättningar för glasbruk och glashyttor att vara konkurrenskraftiga och kunna bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor. Men problemen har varit stora och många bruk har lagts ned eller så har verksamheten bantats kraftigt. Nu senast har den stora och dominerande aktören Kosta Boda avvecklat verksamhet i både Åfors och Orrefors. Snart finns inte särskilt mycket kvar av den avancerade hantverkstraditionen.

Något måste göras och initiativ från regionala aktörer har tagits. En förstudie om glasindustrins villkor och utmaningar har genomförts och arbetet går nu vidare för att finna alternativa vägar för att rädda ett kulturarv. Från vårt lärosäte har kontakter etablerats och tidigare i veckan genomfördes ett seminarium där våra erfarenheter av hur textil- och modebranschen utvecklats i Boråsregionen beskrevs med fokus på vilka lärdomar som kan göras utifrån omvandlingsprocessen. Jag ser mycket positivt på ett samarbete med företrädare för Glasrikeregionen och kollegor vid Linnéuniversitetet. Det är en grannlaga uppgift att finna vägar och skapa utvecklingskraft för att hantera konkurrensen med det stora utbudet av alternativa produkter till de hantverksmässigt framställda servisglasen och konstglasen. Samhälleliga insatser för att säkra en industriell tradition är en sak, men går det inte att bedriva verksamheten på marknadsmässiga villkor är risken att det relativt snart bara handlar om historia utan nydanande, kreativa och utmanade utveckling av former och färger.

En verksamhet, som vi här i regionen har all anledning att uppmärksamma och glädjas åt, är Glasets Hus i Limmared. Offentlig finansiering och medborgerligt engagemang har möjliggjort satsningen. Verksamheten som startade i våras har utvecklats mycket positivt, med många fler besökare och köpare av det på plats handblåsta glaset, än förväntat. Här finns ett påtagligt entreprenörskap och en utvecklingskraft som bör uppmärksammas och som andra kan lära av.