Snart börjar inflyttningen på Simonsland på allvar. Till hösten ska vår Textilhögskola vara på plats och vi får då vårt efterlängtade campus med all verksamhet samlad på en plats. Vi kommer att ha landets bästa och mest spännande utbildnings- och forskningsmiljö. Den kommer att bidra till att öka högskolans attraktionskraft ytterligare. Det gör det inte sämre att samtidigt som Textilhögskolan öppnar upp portarna så upplåtes nya studentlägenheter belägna inom området åt våra studenter. I en första etapp är det ett 80-tal lägenheter.

Vår utbildning och forskning gynnas också av att Simonsland kommer att inhysa ett stort antal verksamheter inom framförallt textil och mode. Möjligheterna till samarbeten och samarrangemang är närmast obegränsade. Tar vi tillvara det som utvecklas på bästa sätt kommer campus att sjuda av aktiviteter som befrämjar samarbete och som är grunden för gemensamma satsningar och projekt.

Vi har en utmaning att tillsammans med företrädare för staden, näringsliv och branschföreträdare nå ut med allt vad som händer i Borås. Vi måste bli mer synliga i riksmedia. Kunskapen om att Borås är noden för design och materialutveckling inom det textila området måste spridas bättre. Samtidigt är det också viktigt att föra ut att Borås är mycket mer än textil och mode, med framgångsrika entreprenörer och företagare inom en rad olika sektorer och med en högskola med bred uppsättning av forsknings- och utbildningsprogram av hög kvalitet.