Målbild och organisation

Vi ska vara ett lärosäte med studenten i centrum. Våra utbildningar ska ha hög kvalitet och vi arbetar för att många väljer vårt lärosäte i första hand. Vi ska också ha en balans mellan utbildning och forskning som gör det möjligt att forskningsanknyta all utbildning och ha sådan omfattning på forskningen att den är nationellt ledande och internationellt erkänd.

Vi talar om 60:40 som ett mål, idag är den siffran: 80 procent utbildning och 20 procent forskning. En utveckling mot ett sådant lärosäte är också nödvändig om våra ambitioner att bli ett universitet ska förverkligas.

Det finns flera medel för att närma oss vår målbild. Vi behöver stärka vårt varumärke och de varumärken som utgör Högskolan i Borås. Vi behöver ytterligare förstärka samarbetet inom lärosätet men också med andra lärosäten och det omgivande samhället.

Med detta som bakgrund har jag i veckan presenterat ett alternativ till organisation som enligt min bedömning möter de utmaningar vi har framför oss. Som förbereder oss för en fortsatt utveckling av utbildning och forskning och med en ökad andel forskning. På måndag är det styrelsemöte och en information kommer då att lämnas till styrelsen av det alternativ jag presenterat. 

1 kommentar

  1. Hej! Jag tycker följande sats är otydlig: "vi arbetar för att många väljer vårt lärosäte i första hand."
    Ska det inte vara: "vi arbetar för att många ska välja vårt lärosäte i första hand."

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *