Internationella kvinnodagen

”Högskolan i Borås ska vara en attraktiv, kreativ, öppen, trygg och jämlik arbets- och studieplats där vi tillsammans tar ansvar för framtiden”. Meningen är hämtad ifrån högskolans policy för lika villkor och en mycket viktig markering av hur vi vill att högskolan ska vara. Vi har ett gemensamt ansvar för att utveckla verksamheten och möta de utmaningar som finns och väntar. Det gemensamma ansvaret har sin utgångspunkt i kärnvärden som skapar möjligheter och utvecklingskraft.

Lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett kön är en självklarhet och förutsättning för den goda arbets- och studieplatsen. Vi har en policy som bekräftar detta, men vi har lika fullt anledning att ständigt fråga oss hur verkligheten är. Finns det vardagliga hinder och barriärer för den jämlika organisationen, hinder som skapar orättvisor och hämmar utveckling. Vi får aldrig ta saker och ting för givna. Det är enkelt att notera att vi har verksamheter som domineras av det ena eller andra könet. Vi har utbildningar med nästan enbart kvinnor och utbildningar med nästan enbart män. Vi har en situation när det gäller våra vetenskapliga ledare, professorerna, att tre av fyra är män. Så det finns utmaningar.

Exemplen i vår omvärld om medvetna eller för givet tagna företeelser och agerande är otaliga. Från bolagsstyrelser med en mycket kraftig och problematisk mansdominans till uttalande och agerande i vardagen som befäster könsroller och motverkar förändring. Jag fick igår en inbjudan till en stor miljökonferens med synnerligen inflytelserika vetenskapliga aktörer som arrangörer. Tre av de elva föredragshållarna är kvinnor.

Den internationella kvinnodagen sätter fokus på jämställdhet. Den sätter också fokus på de stora orättvisor som finns världen över. Det är en viktig dag som ger anledning att fundera kring vårt eget agerande och vad vi kan göra för ökad rättvisa och lika villkor.

1 kommentar

  1. Får man fråga varför du, över huvud taget, inte skrev något under den internationella mansdagen den 19:de november? Ska man tolka det som att du tycker (tillsammans med media-eliter) att det inte ens värt att ta upp?

    Och kan du utveckla "problematisk mansdominans"?

    Jag möts ständigt av liknande påståenden i olika mediekanaler och det är precis så – manligt dominans ses som något fult och bör bekämpas. Negativa ord om kvinnligt dominans lyser med sin frånvaro – och det finns även flertalet exempel där detta ses som något positivt i ett jämställdhetsperspektiv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *