En delegation från Brasilien med ledande politiker på regional och nationell nivå besökte Borås och högskolan tidigare i veckan. Syftet med besöket var att lära mer om hur avfall kan bli en resurs och hur system för avfallshantering och resursåtervinning kan byggas upp. Efter kontakt med svenska ambassaden fann delegationen Borås och Högskolan i Borås. Därefter inhämtades kunskaper om oss, vi jämfördes med andra och så bestämdes att kunskapsresan skulle gå till Borås för möte med staden, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och högskolan.

Det var mycket nöjda och inspirerade politiker jag mötte. De hade tagit del av information om hur problem med avfallshantering och deponier kan hanteras och hur sopor kan bli en viktig resurs. De talade om Borås och den kunskap och de tillämpningar som finns här som världsledande. Ett sådant omdöme inspirerar naturligtvis i våra fortsatta ansträngningar att utveckla vår utbildning och forskning inom området.

Vi har en viktig uppgift i att sprida kunskap och att medverka till en effektivare resurshantering, en förbättrad miljö och en hållbar utveckling. Vår verksamhet inom resursåtervinning och våra ambitioner att vidga perspektivet till att handla om hållbar stadsutveckling är ett utmärkt exempel där regeringen borde medverka till att vi kan göra rejäla satsningar. Många talar om vikten av ett mångfacetterat högskolelandskap. Det kan åstadkommas genom att uppmärksamma och aktivt stödja styrkeområden inom lärosäten. Resursåtervinning är ett av styrkeområdena vid Högskolan i Borås, vi är till och med världsledande enligt våra gäster från Brasilien.