Samverkan inom lärosätet som stärker utbildning och forskning och som stödjer utveckling av flervetenskapliga frågeställningar och miljöer är av stor betydelse för hög kvalitet och unicitet. Vi måste fullt ut nyttja den fördel som det innebär att vara ett mindre lärosäte med närhet mellan olika discipliner. Med den utgångspunkten utvecklar och etablerar vi starka utbildnings- och forskningsmiljöer. Vi kan aldrig och ska inte heller erbjuda den bredd som ett klassiskt universitet har, men i det utbud vi har finns samma möjligheter till och krav på excellens som gäller för stora bredduniversitet och forskningsuniversitet.

Vår profil är flervetenskap med innebörden att problemställningar definieras utifrån samhälleliga utmaningar och organisationers problem. Omfattande samverkan med hög kvalitet med verksamheter och organisationer i vår omvärld är en annan betydelsefull omständighet för utveckling av excellens.

 

Vi har många goda exempel på samverkan och vi har nyligen etablerat nya samarbeten. Ett är Partnerskap för hållbar stadsutveckling där syftet är att tillsammans med Borås Stad, Borås energi och miljö och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut skapa förutsättningar för utveckling av en stadsdel i Borås där hållbarhet är utgångspunkten. Särskilt handlar det om sociala innovationer för att skapa en icke segregerad stadsdel med stor attraktions- och utvecklingskraft.

Ett annat nytt och aktuellt samarbetsprojekt är med SÄS Södra Älvsborgs Sjukhus. Tidigare i år undertecknades ett samarbetsavtal av sjukhusdirektören och mig som nu har konkretiserats i tre projekt där kontaktpersoner och medverkande är utsedda från våra båda organisationer. Projekten är Organisationsmodeller/affärsmodeller, Vårdrummets funktioner och funktionalitet samt Inkludering/patientens delaktighet. Till dessa disciplinövergripande projekt kommer några redan etablerade projekt och potentiella projekt som baseras på samarbete mellan en enskild institution eller forskningsmiljö hos oss och verksamma inom sjukhuset. Jag ser mycket positivt på samarbetet som har stor potential och som också kan tjäna som modell för samarbete med andra offentliga och privata organisationer.