Den 25 april fattade den avgående styrelsen för högskolan beslut om att vi ska fortsätta att verka för universitetsstatus och att ett organisationsutvecklingsarbete ska påbörjas. En ny styrelse har nu tillträtt med tio nya ledamöter av styrelsens 15. Det första styrelsemötet genomfördes tidigare i veckan. Under en heldag informerade vi från ledningen om högskolesektorn, vårt lärosätes historik och utveckling, vårt läge just nu och våra utmaningar. I presentationerna och diskussionerna motiverades våra universitetsambitioner och betydelsen av ett organisationsutvecklingsarbete för att pröva om och hur organisationsstrukturen bör förändras för att hantera omvärldsförändringar och stödja att vi närmar oss vår målbild. Den nya styrelsen har nu att följa vårt fortsatta arbete mot universitetsstatus, hur vi designar vår organisation och under processen kan de ta ställning till förslag till beslut.

Många viktiga synpunkter framfördes och många bra frågor ställdes under styrelsemötet. Jag tyckte det var en mycket givande dag och en bra start för arbetet i den nya styrelsen. Jag hoppas att ledamöterna också tyckte, så trots att vi nog i vår ambition var väl informationsrika i presentationen av sektorn och vårt lärosäte. Vi avslutade styrelsemötet med en campusvandring. Vi samlades i Balders foaje och besökte vårt fantastiska bibliotek. Vi tittade på skulpturen den late studenten på Akademiplatsen och gick därefter till Simonsland och till Textile Fashion Center. Arbetet på Simonsland är nu inne i en slutfas och vår Textilhögskola flyttar planenligt in under sommaren. Vi kommer när vi samlar all vår verksamhet runt Akademiplatsen att ha Sverige häftigaste campusområde. Hög kvalitet på lokaler och mötesplatser och ett campus precis mitt i stan.

Förutsättningarna för verksamhetsutveckling med ett samlat citycampus av hög kvalitet är utmärkt goda men ska Textile Fashion Center bli den kreativa mötesplats som vi hoppas påoch ska vi nå vår målbild att vara ett komplett 60:40 lärosäte med studenten i centrum fordras samverkan, aktiviteter och möten över alla tänkbara gränser. Det är så vi bygger starka forsknings- utbildnings- och innovationsmiljöer. En spännande fas i högskolans utveckling väntar.

photo

Lat student och flitig ledning för Högskolan i Borås