Vi vill tillsammans med Borås Stad och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut bygga den hållbara stadsdelen. Ett område med plats för uppemot 2000 lägenheter, ett allaktivitetshus för invånare och studenter, grönområden och med Viskan flytande från norr till söder genom området finns att tillgå för utveckling. Området benämns preliminärt Nedre Norrby och förbinder centrala staden med stadsdelen Norrby som är en del av 1960-talets miljonprogram. En utbyggnad skulle innebära möjligheter till en integrerad stadsdel alldeles i kanten av stadens centrum, femhundra meter ifrån stadsbrunnen.

Borås Stad äger marken och politiska beslut i många instanser och på många nivåer måste fattas för att visioner och förhoppningarna ska bli verklighet. Med den utgångspunkten arbetar vi tillsammans för att åstadkomma de goda lösningarna. Borås Stad tillskjuter kompetens inom arkitektur och planfrågor, SP ett stort tekniskt kunnande för att bygga energieffektivt och miljövänligt och vi en vetenskaplig bredd och särskild kompetens och kunskap inom områdena material och resursåtervinning. Vi har också kapacitet att öka omfattningen på vår utbildnings- och forskningssamverkan inom hållbar stadsutveckling. Tillsammans fångar vi många dimensioner i det som benämns hållbar utveckling.

Det är lång väg att vandra och många hinder på vägen mot att den hållbara stadsdelen Norrby är verklighet. Det är viktigt att börja nu och det finns mycket kunskaper som kan utvecklas i den process som startar. Vi kan lära mer om hur vi kan bygga ekonomiskt och energieffektivt och hur miljöer kan stödja integration och lokal verksamhetsutveckling. Det offentliga har en stor betydelse och ansvar för att skapa mötesplatser, men det är också nödvändigt att området attraherar och stödjer entreprenörer och nyföretagande.

Tidigare i veckan presenterade vi visioner, förväntningar och planer för civil- och bostadsministern Stefan Attefall. Vi började med informationer om högskolan och staden, vi fortsatte med ett besök i vårt biokemiska laboratorium där vi bland annat fick se en biogasanläggning i miniformat som utvecklats av företaget FOV och som använder vår teknik för framställning av biogas. Därefter  promenerade vi från högskolan genom nedre Norrby till Mötesplats Norrby där vi avslutade med en lunchbuffé med somaliska specialiteter, mycket gott och välsmakande. Jag hoppas och tror att ministern och medarbetare tyckte det var en givande dag och att de såg stora möjligheter i det staden vill åstadkomma med renovering av Norrby och utbyggnad av Nedre Norrby. Satsningen och utvecklingen av stadsdelen Norrby kan bli ett mönsterområde för en hållbar stad.