University of the Highlands and Islands – mot ett komplett samarbete

Våren 2011 besökte en delegation från högskolan Inverness och University of the Highlands and Islands (UHI). Syftet med besöket var att lära mer om ”blended learning” och hur UHI arbetar med former för kunskapsöverföring och examination i distansundervisning. UHI består av 13 college belägna i norra Skottland på höglandet och öarna och verksamheten bygger i mycket hög grad på distansundervisning. Det var ett givande och lärorikt besökt som gav inspiration för våra egna tankar och resonemang kring flexibla former för lärande.

I höstas bestämde vi oss för att ta upp kontakten med UHI igen för att ta reda på hur verksamheten utvecklats. En omständighet är också att UHI fick status av universitet i februari 2011, den nya statusen var således alldeles färsk när vi besökte Inverness och en intressant fråga var vad universitetsstatusen betytt för lärosätet. Vid tog kontakt och bjöd in och i förra veckan gästades vi av företrädare för UHI. Vi hade ett något bredare upplägg i våra respektive beskrivningar av verksamheterna denna gången och det visade sig att vi har flera gemensamma områden och likartade frågeställningar där vi kommit olika långt och kan lära av varandra.

I det avslutande gemensamma passet diskuterades områden för samarbete och erfarenhetsutbyte. En viktig del är här grunden till kontakten, nämligen ”blended learning”. En annan aspekt är hur UHI arbetat för att nå universitetsstatus och vilka effekterna har blivit. UHI har inte rättigheter att examinera på forskarnivå och samarbetar här med University of Aberdeen. Det finns från deras håll intresse av att lära om hur vi identifierat och profilerat vår forskning och byggt starka forskningsområden och därigenom erhållit examensrättigheter på forskarnivå. Vi talade också om vikten av ledarutveckling inom akademin och om vi på något sätt kan samarbeta inom detta fält.

Vi kommer att teckna ett Memorandum of Understanding med UHI och sedan planera för nästa möte och steg. Det finns förutsättningar för samarbete inom flera olika områden, ett samarbete och erfarenhetsutbyte som involverar studenter, lärare, forskare, administratörer och ledningarna vid de båda lärosätena. Ett komplett samarbete, vilket är ett ideal och en modell som säkrar att samarbetet kommer att bidra verksamhetsutveckling.

2 kommentarer

  1. Värt att notera att professorn i landsbygdsutveckling vid UHI, Frank Rennie, var key note speaker på VKF-konferensen om flexibelt lärande i Göteborg i mars 2010. Han lyfte bland annat fram vikten av tillgång till utbildning på mindre orter som en framgångsfaktor för ortens och landsbygdens möjlighet att dra till sig företag. Utan tillgång till kompetens är företagande mycket svårt.

  2. Intressant initiativ, vi har ju själva skaffat oss ganska mycket erfarenheter de senaste åren av flexibla arbetsformer inom nätbaserad undervisning, så vi borde också lyfta de på ett mer gemensamt plan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *