Tidigt på kontoret Jag började dagen med en sista genomgång av styrelsehandlingarna, god kvalitet på underlagen. Därefter möten om vårt organisationsutvecklingsarbete och beslut om konsultstödet i den fortsatta processen. Projektledningsgruppen är nu på plats och informationsinsamling genom personliga intervjuer, gruppintervjuer och enkäter pågår för fullt.

En stund före klockan tio anslöt jag till kaffedrickarna utanför styrelserummet och klockan tio klubbade vår ordförande igång styrelsesammanträdet. Ett antal informationsärenden avhandlades, bland annat en nyinrättad standardpunkt där studenterna informerar om viktiga och aktuella frågor. Ajournering redan strax före klockan elva för sommartal i Folkets Hus och därefter gemensam sommarlunch med sill och potatis, jordgubbar och grädde som sig bör i dessa tider. Mitt sommartal inramades av vacker sång av Borås vokalensemble, fint och stämningsfullt. I mitt tal och mitt tack till alla medarbetare för stort engagemang och goda insatser under året poängterade jag vårt höga söktryck med många förstahandssökande per plats, den positiva utvecklingen av externa forskningsmedel och det bevis på hög kvalitet i vår stödverksamhet som vårt certifierade miljöledningssystem utgör. Jag talade om framtid och vikten av att utmana och fortsatt driva frågan om det tredje universitet i Västsverige, om de omvärldsförutsättningar som råder och betydelsen av att se över vår organisation för att säkra att vår struktur är ändamålsenlig i förhållande till målbild och villkor. Jag avslutade med att kommentera Kretsloppet som går av stapeln den 14 september och påpekade att de flesta får räkna med att se min ryggtavla. Sommarlunchen var lika god och trevlig som vanligt och därefter var det dags att återuppta styrelsemötet.

Styrelsen beslutade på eftermiddagen, efter ett flertal mycket viktiga inlägg, om verksamhetsplanen för 2014-2016. Bland annat efterfrågades kvantifierade mål. Planen utgörs av åtta teman som är särskilt prioriterade under planperioden. Det är nu institutioners och enheters uppgift att förhålla sig till dessa prioriteringar i sina respektive verksamhetsplaner. Den av styrelsen beslutade planen har styreffekt, den är möjlig att följa upp mot och den kommer att stödja oss i profileringsarbetet. Styrelsemötet avslutades med en kort information om organisationsutvecklingsarbetet med fokus på vilka problem som en förändring måste hantera. Jag känner ett mycket starkt stöd från styrelsen för att vi nu prövar vilken struktur som bäst stödjer utvecklingen av verksamheten.

Efter styrelsemötet var det presskonferens och därefter lite tid för att läsa och besvara mail. Halv sju var det samling på studentkåren för årets ”Tack och hej”. En mycket trevlig tillställning med trevligt umgänge, många fina tal och god mat. Jag fick också möjlighet att tacka Malin och Pontus för ett mycket gott och konstruktivt samarbete under året och hälsa Therése och Kristoffer välkomna i sina roller som ordförande respektive vice ordförande i kårstyrelsen läsåret 2013/2014. Middagen avslutades med en fantastisk dessertbuffé signerad Malin och Pontus och med att den signerade ordförandeklubban modell större  överlämnades till Therése och skyddshjälmen, en bygghjälm, överlämnades till Kristoffer. Sammanfattningsvis en väldigt trevlig och givande dag.