Hemkommen efter tre dagar i Visby och ett stort antal seminarier och möten. Det var första gången jag var på Almedalsveckan och det har varit en mycket positiv erfarenhet. Almedalsveckan är framförallt ett utmärkt tillfälle för kunskapsinhämtning och inspiration i vårt eget arbete med att utveckla lärosätet. Intressanta och kunniga föreläsare förmedlar nya rön, insikter och spaningar och i paneldebatter speglas skillnader i uppfattningar i olika sakfrågor och skiljelinjer i politiken.

Almedalsveckan är också en utmärkt plats och tillfälle att återse kollegor och möta nya människor för att i samtal mellan seminarier och debatter utbyta åsikter och erfarenheter. Jag har tagit med mig  mycket hem från ett antal oplanerade och några planerade möten under dagarna.

Almedalsveckan är också ett tillfälle att erbjuda och genomföra egna föreläsningar, seminarier och workshops och visa upp vår verksamhet för beslutsfattare, professionsföreträdare och forskare. Flera av våra forskare medverkade i år i andras program, men vi erbjöd inget eget. Det ska vi göra nästa gång. Jag är efter det jag sett och lärt under mina tre dagar i Visby övertygad om att en sådan medverkan på alla sätt och vis är bra för vårt lärosäte och inte minst bra för de som väljer att delta i vårt program. Vi har mycket att komma med inom flera centrala fält för en gynnsam samhällsutveckling. Efter sommarsemestrarna startar vi planeringen för medverkan i Almedalsveckan 2014.

Trevlig sommar