Det har varit en sagolikt fin sommar med allt vad det innebär med sol, bad och ljusa och varma kvällar i det fria. Alla jag möter har tagit vara på möjligheterna och är mycket nöjda med sommaren och semestern. Det är bra att ha med sig när vi nu successivt närmar oss en period med ruskväder och mörker. Fast det är rätt okay det med tycker jag, alla årstider måste användas och uppskattas efter sina förutsättningar. Att sitta inne i stugvärmen med en god bok och nybryggt kaffe med beckmörket utanför fönstret och regn smattrade mot fasad och fönster är inte så dumt det heller.

Sommaren har varit lugn på högskolan undantaget den nu genomförda flytten av Institutionen Textilhögskolan. Den 1:e augusti överlämnades symboliskt nycklarna till högskolan och nu är medarbetarna på Textilhögskolan på plats på vårt samlade campus. Vi har nu de bästa förutsättningarna för ett utvecklat samarbete inom högskolan. Alla finns inom vårt gemensamma campus, och vi har lokaler på Simonsland och i våra andra byggnader med hög kvalitet som inbjuder till möten. Vårt campus har alla förutsättningar för att bli den givna mötesplatsen för alla olika typer av aktörer i Boråsregionen.

Nu gäller det att ta tillvara de möjligheter som finns. Det är en av de utmaningar vi har inför läsåret. En annan är att finna en organisation som bättre stödjer oss i utvecklingen av det kompletta 60:40 lärosätet med studenten i centrum. Projektledningsgruppen har arbetat intensivt de senaste veckorna och analyserat det omfattande material som samlats in. Alternativa modeller har tagits fram och presenteras nu i olika sammanhang och synpunkter på alternativen samlas in. Den femte september ska gruppen överlämna rapport med förslag med sikte på styrelsebeslut den 16 oktober om struktur och principer.

Jag har passat på att fylla år under sommaren. Jag vill framför mitt varma tack till alla för uppvaktningen i samband med kaffe och tårta i vårt vardagsrum. Det var verkligen trevligt och mycket uppmuntrande att så många var med, det var överväldigande.