I slutet av förra veckan välkomnade jag närmare 300 internationella studenter och igår över 1500 programstudenter. Nu sjuder det av aktivitet på vårt samlade citycampus. Det är hedrande och en mycket fin känsla att möta nya och förväntansfulla studenter som valt vårt lärosäte i den konkurrens som råder. Vi har ett stort ansvar att försöka motsvara förväntningarna, ja kanske till och med överträffa förväntningarna.

Vår studentkår ansvarar för introduktionsveckorna och genomför ett engagerat och professionellt arbete. Våra nya studenter får allt det stöd och den vägledning som de behöver. Trevliga arrangemang av olika slag genomförs under introduktionsveckorna. Jag vill passa på att tacka för den utmärkta start som studentkåren ger vår nya studenter. Jag vill också passa på att framföra, apropå kvalitet, den betydelse som studentkåren har genom att vara aktiv i styrelser och nämnder och ständigt värna och hävda studentperspektivet.

Jag önskar alla nya studenter lycka till. Jag hoppas att ni kommer att trivas hos oss och uppnå goda studieresultat. Målet är en examen som leder till ett spännande arbete och stimulerande framtida yrken. Fokus på studierna är nödvändig. Men studietiden erbjuder också möjligheter att bredda och fördjupa kunskaperna utöver det som finns inom det valda utbildningsprogrammet. Ta vara på den möjligheten och berika er tid vid vår högskola.