Hållbarhetsveckan i Borås närmar sig sitt slut. FN-konferensen med delegater från 39 länder blev mycket framgångsrik. Kunskaper om hur länder världen över arbetar för att åstadkomma ett tillstånd med ”Zero Waste” och vilka utmaningarna är har förmedlats i presentationer, paneler och debatter. Utmaningarna är gigantiska och förefaller i bland vara oöverstigliga, samtidigt så finns exempel på förändringar som inger hopp. Ett sådant är Palu City i Indonesien där en tidigare gigantisk soptipp med betande kor sanerats och omvandlats till ett modernt bostadsområde. Tidigare avfall tas nu om hand och blir resurser av olika slag.

Vårt partnerskap, Borås Stad, Borås Energi och Miljö, SP och vi själva har på olika sätt bistått Palu City, vilket känns synnerligen meningsfullt efter att ha tagit del av beskrivningen. Vårt partnerskap fortsätter att utveckla nätverken och inte minst med regioner och städer i Brasilien. För egen del fick jag en intressant kontakt med en designforskare från Sao Paolo. Ett megacity med utvecklingspotential och med enorma utmaningar för att bygga den hållbara staden, med acceptabla boendemiljöer, ekonomisk rättvisa och miljövänliga energisystem.

På onsdagen genomfördes vår egen hållbarhetsdag. Utöver presentationer av några av våra internationella gäster, bland annat just från Palu City och Sao Paolo, ägnades hållbarhetsdagen åt innovationsplattformen ”Hållbar stadsutveckling”. Tomas Rossing, stadsarkitekt i Borås stad, beskrev planerna för utveckling av stadsdelen Norrby med fokus på nybyggnationen på nedre Norrby. En förändrad och hållbar stadsdel i centrala Borås ska utvecklas och vara en förebild för stadsutveckare och beslutsfattare världen över.

Efter Tomas följde en paneldebatt där våra forskningsledare inom innovationsplattformen beskrev sina respektive delar eller arbetspaket som det heter. Frågor som formuleras är hur en gemensam värdegrund skapas som befrämjar ansvarstagande, hur räknas projektet hem ekonomiskt så att hyrorna inte förhindrar social mångfald och hur ska området byggas och med vilka material för högsta tänkbara energieffektivitet. Debatten som leddes av prorektor Martin Hellström belyste på alla tänkbara och önskvärda sätt betydelsen och innebörden av flervetenskap. Med plattformen Hållbar stadsutveckling och ett Centrum för Hållbar Samhällsbyggnad bygger vi nu successivt upp ett nytt starkt forskningsprogram vid Högskolan i Borås. Det här är ett viktigt område och det kan bli hur intressant och viktigt som helst.