Styrelsen för i Högskolan i Borås fattade tidigare i veckan beslut om ny organisation för lärosätet. En indelning och struktur med tre områden ersätter på den övergripande nivån våra sex institutioner. Beslutet innebar också att en sammanhållen organisation för administrativt stöd ska etableras. Det var en mycket bra diskussion i styrelsen med många viktiga inlägg och kommentarer. Med den nya strukturen förstärker vi våra utbildnings- och forskningsmiljöer och skapar förutsättningar för fortsatt kvalitetsutveckling. Vi kan bättre möta utmaningar i form av ökad konkurrens och krav på effektivisering. Vi kan röra oss snabbare mot de mål som vi formulerat, det vill säga att vara ett komplett 60:40 lärosäte med studenten i centrum. 

Jag är mycket förhoppningsfull inför det fortsatta arbetet där en rad konkretiseringar ska ske. Jag ser fram emot synpunkter och en intensiv och givande diskussion om hur vi bäst organiserar oss utifrån den ram som nu utgör utgångspunkten. Jag ser också fram emot diskussioner om hur vi bäst stärker våra varumärken.