Textilhögskolans nya lokaler på Simonsland är nu invigda. Lokalerna där Svenskt Konstsilke tidigare bedrev sin verksamhet erbjuder en enastående miljö för utbildning, konstnärligt utvecklingsarbete och forskning. Den rustika industriella prägeln inbjuder till möten och jag är övertygad om att många viktiga kontakter kommer att tas, nätverk etableras och beslut fattas i de nya lokalerna.

Genom Textilhögskolans flytt har högskolan fått ett samlat campus. All verksamhet finns nu på ett ställe mitt i staden. Ett samlat campus befrämjar samarbete över gränserna. Möten i vardagen över organisatoriska gränser och ämnesgränser ligger inte sällan till grund för gemensamma idéer och formulering av projekt inom utbildning och forskning. Ett samlat campus skapar möjligheter och stödjer utvecklingen av flervetenskap.

Invigningen pågick i tre dagar. Den formella invigningen skedde den första dagen och förrättades av utbildningsminister Jan Björklund. I sitt invigningstal talade ministern om den textila traditionen i bygden och uttryckte sin uppskattning över den satsning som sker inom högskolan på området textil och mode. Det är en profil för högskolan och en viktig poäng är att verksamheten inte bedrivs någon annanstans.

Den andra dagen bekräftades invigningen vid ett arrangemang till vilket studenter, medarbetare och tidigare medarbetare på högskolan var inbjudna. Det var en häftig upplevelse att få hälsa välkommen till de nya lokalerna och till vårt samlade campus inför många hundra åhörare.

Den tredje dagen var det öppet hus och många Boråsare passade på att bekanta sig med våra nya lokaler och ta del av de föreläsningar som gavs. Cirka 2 500 personer kom till högskolan för att bekanta sig med campus och de nya lokalerna.

Nu är vi alla samlade på ett ställe i staden. Vi har landets finaste campus och de allra bästa förutsättningarna att utveckla samverkan inom lärosätet och med verksamheter och organisationer i vår omvärld. Vägen från idé, att utveckla området Simonsland och flytta vår Textilhögskola, till genomförd förändring har varit intressant och lärorikt. Det har varit ett givande och tagande med ett mycket bra slutresultat. Jag vill ta tillfället i akt och tacka Borås Stad för gott samarbete, medarbetare på högskolan för ovärderliga insatser av skilda slag och sist men inte minst fastighetsägaren Kanico, Hanna och Kjell, för att ni vågade satsa och för ert stora engagemang för att bygga en ny stadsdel, ett utvecklat campus och synnerligen inbjudande och funktionella lokaler för utbildning, konstnärligt utvecklingsarbete och forskning.