I april 2012 blev högskolans miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001. Efter ett omfattande arbete med att formulera och diskutera policy för hållbar utveckling, formulera mål för utbildning, forskning och stödverksamhet samt utveckla och implementera regler och rutiner var vi klara för certifieringens revision, och det gick vägen. Det var ett mödosamt arbete att få miljöledningssystemet på plats, men det har varit minst lika mycket arbete därefter med att genomföra de åtgärder som krävs för att klara mål och krav vi fastställt och att förankra systemet. Vi har nu ett mycket väl fungerande miljöledningssystem och de bästa förutsättningarna för att åstadkomma förändring och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

I veckan var våra miljörevisorer hos oss för en uppföljning av tidigare revisioner. De konstaterade att förbättringar sker och att vi närmar oss de mål vi satt upp för integrering av hållbar utveckling i utbildning och forskning och för vår direkta miljöpåverkan. Mest positivt med mötet med revisorerna var deras iakttagelse att medvetenheten om innebörden av hållbar utveckling och engagemanget hos medarbetare att verka för en hållbar utveckling är stort och ökar mellan uppföljningstillfällena. Det är ju kunskaper, engagemang i vardagen och handling som är det viktiga, inte systemet i sig. Det är resultatet som räknas. Å andra sidan är jag helt övertygad om att vi inte hade kommit så här långt om vi inte utvecklat, implementerat och certifierat miljöledningssystemet. De som hävdar att det inte är värt mödan att utsätta miljöledningssystemet för kvalitetskontroll har fel. Certifieringsprocessen är kvalitetsdrivande och gör att alla pusselbitar kommer på plats.

En viktig åtgärd från regeringen för att påskynda utvecklingen av miljöledningssystem är att premiera de myndigheter som valt att satsa på kvalitetsutveckling och har certifierade system. Vi förväntar oss extra tilldelning i budgetpropositionen för 2015.