Nu är det snart klart. Den 16 december kommer projektledningsgruppen för organisationsutvecklingsarbetet att överlämna sin slutrapport till mig. Ett intensivt arbete avslutas med ett förslag till ny organisationsstruktur för Högskolan i Borås. Förslaget gäller organisering av kärnverksamheten och verksamhetsstödet och ska svara mot de effektmål som formulerats med utgångspunkt från vårt mål att bli ett komplett 60:40 lärosäte med studenten i centrum. Förslaget utgår också från styrelsebeslutet att utbildning och forskning ska organiseras i tre områden och att teknisk/administrativ personal i huvudsak organiseras i en enhet. Implementering av den nya organisationen ska ske under våren och vara på plats vid halvårsskiftet. Vår styrelse informeras om förslaget vid årets sista möte den 17 december och kommer också att senare ta ställning till benämningar av områden i den nya organisationen.

Det kompletta förslaget går ut på remiss senare i veckan och efter bearbetning av inkomna synpunkter ska slutrapporten ställas samman. Parallellt arbetar vi också med benämningsfrågan och hur vi kan stärka varumärket Högskolan i Borås. Det är viktigt att redan starka varumärken som är en del av högskolan värnas.

Ett mycket intensivt arbete har genomförts och en hel del återstår. Jag är övertygad om att den inriktning som råder och det förslag som växer fram kommer att bidra till att stärka Högskolan i Borås. Tillsammans skapar vi starkare miljöer, vi hittar nya viktiga samband, vi lägger grunden för utvecklat samarbete och ger förutsättningar för kvalitetsutveckling av kärnverksamheten och verksamhetsstödet. Organisationsutvecklingsarbetet gör att vi erbjuder våra studenter ännu bättre utbildning och att vår forskning blir ännu mer konkurrenskraftig. Projektledningsgruppen genomför ett mycket engagerat och kompetent arbete. En garant för att den process vi är inne i kommer att leda till något riktigt bra är också de engagemang som finns i hela vår organisation och hos våra studenter. Prövning och kritisk granskning av idéer och förslag är det bästa sättet att säkra kvaliteten i slutresultatet och i det som ska genomföras.