Veckan går i vetenskapens tecken. Traditionsenligt förrättades utdelning av årets Nobelpris den 10 december i Stockholms konserthus och därefter följde banketten i Stockholms stadshus. Evenemanget innebär en stor uppmärksamhet på vetenskap och litteratur. Många intressanta och viktiga aktiviteter genomförs också i anslutning till Nobelprisutdelningen. En sådan aktivitet som jag deltagit i under veckan är Nobel Dialogue Week. I Göteborg genomfördes i måndags en konferens under rubriken ”Exploring the Future of Energy” med en rad mycket framstående forskare i panelerna tillsammans med företrädare för industri och samhälle. Utmaningen vi står inför är gigantisk. Energiförbrukningen måste minska, användningen av förnyelsebar energi öka samtidigt som tillväxt och ökad levnadsstandard sker och måste ske i tidigare utvecklingsländer. Vi kan inte, som en av paneldeltagarna uttryckte det, förvägra människor en ökad bekvämlighet och ökad standard bara för att vi västvärlden har ställt till det för oss. Många tänkvärda saker framfördes, samtidigt som jag ändå måste säga att så mycket nytt inte framkom. De medverkande i panelerna var också för det mesta överens och bekräftade varandra, vilket dessvärre innebär att debatten saknar det där lilla extra som gör den riktigt intressant.

På Nobeldagen arrangerade vi, numera traditionsenligt, utdelning av Borås Nobelpris. Projektarbeten genomförda av avgångselever vid gymnasieskolorna i regionen tävlar om priset. Fem projektarbeten var nominerade och vinnare blev Sara Käck från Marks gymnasium, som utvecklat en labbstation som kan användas i utbildning i mekatronik och mät- och styrteknik. Arbetet är enligt juryn föredömligt genomfört och arbetsprocessen väl dokumenterad. Sara erhöll vinnardiplom och ett stipendium på 5000:-.

Prisceremonin som hölls i Folkan med närmare 600 elever på plats föregicks av föreläsningar där årets nobelpristagare och deras gärning beskrevs. Föreläsningarna hölls av lärare och forskare vid högskolan. Vår aktivitet på Nobeldagen är viktig, vi förmedlar banbrytande forskningsresultat populärvetenskapligt och bidrar till en ökad förståelse av komplicerade saker och inspirerar förhoppningsvis många gymnasieelever till fortsatta studier. Inspirerar till läsning gör beskrivningen av litteraturpriset och inspirerar till eftertanke gör beskrivningen av fredspriset. Tack till alla medverkande och särskilt Michael Tittus som är vår huvudansvarige för evenemanget.