Kommunfullmäktige i Borås har i dagarna fattat beslut om att investera i ett kongresshus. Nuvarande Folkets hus, som ligger på högskolans campus och där bland annat studentkårens verksamhet finns idag, ska byggas om till ett modernt kongresshus. Satsningen på ett kongresshus är ett led i utvecklingen av staden Borås som regionens nästa största stad och som en mycket viktig nod för utveckling av regionens näringsliv och förvaltning. Ett kongresshus ökar stadens attraktionskraft och gör det möjligt att stå som värd för större evenemang av skilda slag.

Som rektor på högskolan välkomnar jag satsningar på stadsutveckling. Det är viktigt att staden växer, att kvaliteten på det samlade utbudet ständigt förbättras och att attraktionskraften ökar. Ett kongresshus kan bidra till detta. Ett sådant hus gör det också möjligt för oss på högskolan att arrangera större möten och konferenser.  Konkurrensen om att få genomföra stora välrenommerade utbildnings- och forskningskonferenser är dock hård. En hög kvalitet på infrastrukturen stödjer oss i kommande ansökningar och satsningar.

Högskolan i Borås har idag Sveriges finaste campus. Efter Textilhögskolans flytt till Simonsland är all vår verksamhet samlad på ett och samma ställe. Vi har hög kvalitet på lokalerna i Balder, Sandgärdet och Simonsland. Kongresshuset och en uppfräschning av Folkets hus är ytterligare en kvalitetshöjare.

Samtidigt är det viktigt att peka på två saker. Studentkåren måste ges fortsatt goda förutsättningar för sin verksamhet när de nu måste flytta från Folkets hus. Trafiksituationen på campusområdet och på de gator som leder in på campus måste hanteras. Det är långt ifrån bra idag, många fordonsförare tycks inte förstå vad som menas med ett gångfartsområde och incidenter uppstår dagligen. Det lär inte bli bättre när ett kongresshus är på plats. Något måste därför göras för att begränsa trafikflödet in på campusområdet. Sveriges bästa campus förutsätter att vi alla kan röra oss fritt, obehindrat och säkert mellan våra byggnader.