Aalto University bildades 2010 genom en sammanslagning av tre ledande finska universitet; Helsingfors handelshögskola, Konstindustriella högskolan och Tekniska högskolan. Sammanslagningen syftade till att befrämja samarbete mellan teknik, konst och management och utveckla ett universitet i Helsingfors av världsklass. Oro och osäkerhet över Finlands framtida konkurrenskraft skulle hanteras genom att skapa ett starkt universitet med fokus på innovation och entreprenörskap.

Vi har följt utvecklingen på Aalto på håll men bestämde oss för ett halvår sedan att besöka universitetet och få direktinformation om hur verksamheten utvecklats och fungerar. Vårt besök är nu genomfört med möten med olika företrädare för universitetet. På ett övergripande plan kan konstateras att utvecklingen är i enlighet med de planer och förväntningar som funnits. Samtidigt gäller nu en besvärande ekonomisk situation för universitetet med behov av anpassning av stödverksamheten till gällande ekonomiska förutsättningar. Det är också tydligt att hårt arbete och stora insatser fordras för att få till stånd ökat samarbete. Det kommer inte av sig självt.

En mycket påtaglig effekt av sammanslagningen och det nya universitetet är ökad attraktionskraft, för studenter, finansiärer och inte minst för blivande medarbetare. Utannonserade professorsanställningar möts av ett mycket stort intresse från hela världen. Från att ha haft en handfull sökande till anställningar på dåvarande Handelshögskolan finns nu ett exempel på över 400 sökande till en anställning på fakulteten The Business School. En viktig omständighet i sammanhanget är att all undervisning och all kommunikation i övrigt på det nya universitetet sker på engelska. Tänk vilken utvecklingskraft och vilka positiva omdömen det medför med hundratals sökande till en anställning.

Vi noterade också, som en mycket positiv och utvecklad egenskap på lärosätet, sättet på vilket studenterna involverades i utbildningarna. Verkliga problem utgjorde underlag för att söka och använda kunskaper för att hantera problem. En formulering som jag särskilt antecknade som en av våra värdar använde var ”we really want our students to get into problem”. Det är genom att möta, beskriva och hantera problem som vi lär filosofin bakom. Inte någon ny tanke men synnerligen välutvecklad på Aalto.

Ett intressant uttryck som beskriver verksamhetens inriktning är The T-University. Taket på T:et representerar samarbetet över disciplinära gränser och bredd medan stapeln representerar djupet, som är nödvändigt för utveckla vetenskaplig konkurrenskraft. The T-University är ett sätt att uttrycka innebörden av god flervetenskap. Vi avslutade dagen med ett exempel på flervetenskap; ett besök på design factory där tekniker, designers och konstnärer arbetar tillsammans med kreativ produktutveckling.

Det var en mycket givande och inspirerande dag i Helsingfors.