Vilken folkfest det har varit sedan avtäckningen av ”House of Knowledge” i torsdags och invigningen av Textile Fashion Center. Nu är vi alla på plats och vi har de allra bästa förutsättningarna för att tillsammans göra något riktigt bra!

Det är verkligen en förvandling som skett. Jag minns den första gången som Kjell Berggren på Kanico visade runt mig i Konstsilkes fabriker, året var 2007. Det var en sliten byggnad och miljö och jag måste erkänna att jag var aningen skeptisk till möjligheterna att flytta vår Textilhögskola dit. Men Kjell tvekade inte på om det var möjligt. Jag hade mött en sann visionär.

Jag minns också alla de möten i projektgrupperna som vi haft under arbetet. Oftast Kjell Berggren, Hanna Lassing, Christer Johansson, Svante Stomberg, Karin Cardell och jag. Det har varit ett antal blocklayouter och detaljlayouter och samverkansavtal. Det finns många ord för vår process. Ett är Lärorikt! Nu kan jag konstatera att våra diskussioner och processer, ledde fram till att vi var med och skapade något riktigt bra! Tack för ett givande samarbete.

Vi flyttade ju in i Textile Fashion Center redan i höstas och i oktober invigde vi Textilhögskolans nya lokaler. Därmed har vi ett campus av högsta kvalitet med lokaler på Simonsland som är av allra högsta kvalitet. För högskolans del innebär vårt samlade campus en förhöjning av vår attraktionskraft. Här finns möjligheter till samarbete över alla tänkbara gränser.

I det här sammanhanget är det viktigt att också framhålla Sparbanksstiftelsen, Paul Frankenius och Joakim Hedins engagemang. Tack för den fantastiska skulpturen Pensas House of Knowledge som förhöjer. Den är ett uttryck för kvalitet, globalisering och kreativitet.

Nu ska vi använda campus på bästa sätt och utveckla samarbeten av skilda slag. Jag ser fram emot sprudlande aktiviteter och möten mellan vetenskap, innovation, kultur och affärsverksamhet. Tillsammans ska vi beskriva det önskvärda tillståndet och formulera våra strategier. Jag har lärt mig att mål ska formuleras utifrån synsättet: future of desire och inte future of faith.

Tack Kjell och Hanna för att ni lever efter devisen future of desire. En särskild eloge för att ni vågade, hade tålamod med oss och för ert engagemang för staden och högskolan.