För tre år sedan besökte en grupp från högskolan Inverness i Skottland och University of Highlands and Islands (UHI). Syftet med besöket var framförallt att lära mer om hur UHI, som bedriver verksamhet på tretton olika ställen på höglandet och öarna i norra Skottland, arbetar med distansundervisning och blandat lärande. Vi fann ett lärosäte med en mycket genomtänkt pedagogik och ett effektivt utnyttjande av distansverktyg. Vi fann ett lärosäte som nyligen förvärvat universitetsstatus och hade höga ambitioner att utveckla sitt universitet, öka sin regionala betydelse, förvärva examensrättigheter på forskarnivå och bli en allt viktigare aktör i högskolelandskapet.

Våren 2013 var en delegation från UHI på besök hos oss och då var fokus på vår verksamhet. Efter besöket tecknades ett Memorandum of Understanding och vi bestämde att utveckla samarbete inom specifika områden. Vi bestämde också om nytt möte och detta genomförs nu i denna vecka. I skrivande stund är jag på väg hem från Inverness efter två mycket inspirerande dagar. Några av kollegorna är kvar några dagar till för fördjupade diskussioner.

Tre frågor dominerade vårt möte. Den första handlade om ett föränderligt högskolelandskap i Skottland med nya krav på universitet och högskolor och nya modeller för resursfördelning. UHI är synnerligen aktiva i att anpassa och utveckla verksamheten i förhållande till nya förutsättningar och möjligheter. En viktig kvalitet är samarbetet mellan de tretton enheter som bildar UHI. Ledningen benämner de olika enheterna för strategiska partners, det handlar således inte om olika campus och fusionerade enheter utan om partners som tillsammans bygger ett allt starkare universitet.

Den andra frågan handlade om blandat lärande. Vi fick en mycket inspirerande beskrivning av olika former för att leverera utbildning, hur blandat lärande kan utvecklas och hur teknik kan användas för att stödja lärande och inspirera. Vi noterade att MOOCs-kurser (massive open online course) betraktas som en tillgång och inte som ett hot. UHI ligger långt fram i utveckling av pedagogik för högre utbildning, bland annat genom att forska på sitt eget pedagogiska utvecklingsarbete och det ska vi ta tillvara i vårt samarbete.

Den tredje frågan handlade om forskning. UHI har genomfört ett profileringsarbete som resulterat i forskning inom sex områden. UHI har starka forskargrupper inom bland annat förnyelsebar energi och hälsa. De arbetar också inom fältet textil och design. Universitet står nu inför en bedömning av den samlade forskningsverksamheten som kommer att få stor betydelse för kommande resurstilldelning från regeringen. UHI förbereder också för att ansöka om generella examensrättigheter på forskarnivå. Ansökan ska lämnas i slutet av året.