På väg till Visby och Almedalsveckan. Det är andra gången för min del och det är med stor förväntan jag åker dit. Utbudet av debatter och seminarier är enormt och veckan erbjuder en stor möjlighet till kunskapsutveckling, information om aktualiteter i politik och samhälle och utveckling av nätverk. Veckan är givetvis också ett tillfälle att diskutera högre utbildning och forskning och sprida kunskap om Högskolan i Borås.

Idag måndag medverkar jag i en panel under rubriken ”Hur utvecklar forskningsmedel till smarta textilier och mode en av Sveriges största exportsektorer?”. Textil och mode är en stark bransch med stor potential för fortsatt tillväxt men också med stora utmaningar att hantera krav på hållbar utveckling. Borås är ett givet centrum för textil- och modeindustrin och Högskolan i Borås en central aktör vad gäller utbildning och forskning.

Seminariet är ett utmärkt tillfälle för att klargöra vår position och argumentera för satsning på vår utbildning och forskning. Vi har byggt upp en verksamhet av hög kvalitet med tämligen begränsade statliga resurser, men med gott stöd regionalt och lokalt. Det vittnar om regional utvecklingskraft, men visar också att vi är värda att satsas på. Högskolan i Borås har idag en komplett utbildningsverksamhet inom textil och mode inklusive examensrättigheter på forskarnivå och ett landets mest spännande forsknings- och innovationsprogram i form av Smart Textiles. Det är dags att staten bekräftar vår framgång med ökade medel i första hand till vår konstnärliga utbildning och till vår forskningsverksamhet.