Tillbaka igen efter en ljuvligt fin sommar i Bohuslän och några ljuvliga sommardagar i Hangö på den finska sydkusten. Tid att umgås med barn, barnbarn och släkt och vänner, mycket sol, joggning på mornarna innan det blev för varmt, många bad och ljumma kvällar på bryggan eller terrassen har det varit, precis som det ska vara. Alla jag möter är lika nöjda med sommaren och fyllda av energi. Enda problemet för vår del har varit att våra svampskogar i Bullaren i Bohuslän för andra året i rad gapat tomma, det har nästan inte ens varit lönt att titta efter. Men det är inte försent än, fortsatt värme och höstregn så kanske ändå.

Jag är i skrivande stund i Stockholm för möte med mina rektorskollegor. Vi har mycket att tala om. Bland annat om hur vi ska se på utfästelser om nya platser och pengar till högre utbildning. Söktrycket är mycket högt som bekant och många sökande har inte kunnat antas, så det finns underlag, men det är samtidigt viktigt att det finns en långsiktighet i förutsättningarna för verksamheten till gagn för hög kvalitet. En annan fråga vi behöver diskutera är det uppdrag som universitetskanslern har att utreda och föreslå ett nytt system för kvalitetsutvärdering. En tredje fråga är hur vi ska agera i frågan om en ny modell för resursfördelning till utbildning och forskning. Det fanns en stor samsyn i samband med seminarier i Almedalen om vikten av förändring och frågan är nu vad som är nästa steg. Detta och mycket mer kommer att avhandlas.

På måndag är första mötet i vårt nya ledningsråd och det markerar en start för vår nya organisation. Vi har nu tre akademier och ett samlat verksamhetsstöd och en viktig process följer nu när sektionsindelningen ska beslutas, chefer utses och nya ledningsgrupperingar etableras. Förväntningarna på det nya varierar naturligtvis. Det som är viktigt att säga, och som jag också under förändringsarbetet framfört ända sedan idén till en ny organisation presenterades i februari 2013, är att organisationsstruktur är ett av flera medel för att nå de mål vi ställt upp. Den förändring vi genomför puttar på, som en av våra styrelsemedlemmar uttryckte det, i rätt riktning, men sedan handlar det om att vi som medarbetare använder organisationen på bästa sätt för att utveckla och successivt stärka vår redan väl fungerande verksamhet.

Ett spännande läsår väntar. Välkommen tillbaka.