Utrikesdepartementets chefsdagar var i år delvis förlagda till Västra Götalandsregionen och Göteborg. I måndags genomfördes på länsresidenset i Göteborg ett program där regionen presenterades genom ett antal föredragningar av företrädare från olika verksamheter. Ett längre pass med tre olika inslag ägnades under landshövdingens ledning åt forskning. Karin Markides rektor på Chalmers talade om grafen och vad det nya materialet är och hur det kan komma att förändra världen. Chalmers koordinerar den stora satsning som EU gör på flaggskeppet Grafen, ett bevis på den styrka som Chalmers har inom materialvetenskap och nya material. Bruno Hedlund, marknadschef på SIK – institutet för livsmedel och bioteknik, talade om livsmedelsforskning och illustrerade med ett flertal exempel kopplingen mellan forskning, produktutveckling och hållbar utveckling. Ett av de mer intressanta och viktiga projekten handlar om datummärkning. Vi slänger idag stora mängder mat, storleksordningen 25-30 procent nämns i sammanhanget, helt i onödan för att bästföredatum passerats. En teknik som innebär att den faktiska hållbarheten och kvaliteten mäts skulle innebär stora ekonomiska vinster och befrämja hållbar utveckling. Grundproblemet är att vi inte längre litar på våra sinnen utan på ”bäst före”.

Den tredje föredragningen behandlade Smart Textiles. Vi utgjorde således det tredje exemplet på innovativ forskning och produktutveckling i regionen. I min föredragning beskrev jag den moderna innebörden av textilier och illustrerade vad tekniska textilier och smarta textilier är och kan göra. Jag talade om avancerad skyddsutrustning, väv till biogasreaktorer, stickade stentar, pyjamaser med högabsorberande material som samtidigt andas och bandage med egenskapen att kunna dras med jämt tryck. Som den samhällsvetare jag är försökte jag ge Smart Textiles rättvisa. Jag ska inte recensera min egen föredragning, men jag kan konstatera att det som händer inom Smart Textiles som ett exempel på förnyelsen av svensk textil- och modeindustrin tilldrar sig ett stort intresse. Frågorna under och efter min föredragning var många.

Högskolan i Borås har i Smart Textiles ett forsknings- och innovationsområde med mycket stor potential. Ledningen för Smart Textiles har genomfört ett utmärkt arbete och systematiskt utvecklat verksamheten och det innovationssystem som initiativet är navet i. Indelningen i de tre fokusområdena ”Medicin och hälsa”, ”Hållbara material” och ”Arkitektur och interiör” har bidragit till att tydliggöra inriktningen och fokusera utvecklingsinsatser. Vi är nu i fas där alla förutsättningar finns för att en ytterligare uppväxling av Smart Textiles kan och bör ske. Hur kommer att diskuteras på ett kommande strategimöte inom Smart Textiles styrgrupp. En spännande och mycket viktig diskussion.