Nu har alla våra studenter anlänt och campus sjuder av liv. Det är en speciell och mycket fin känsla när nya och tidigare studenter återvänder efter sommaruppehåll och vårt campus fylls av förväntansfulla studenter.

Jag har förmånen att få hälsa nya studenter välkomna. I förra veckan var det våra internationella studenter och i måndags studenter som läser på något av våra utbildningsprogram. I min välkomsthälsning uppmanar jag studenterna att satsa på studierna, att plugga, men också att se till att ta del av det rikliga utbud av aktiviteter som erbjuds av verksamheter inom Borås Stad, högskolan och inte minst av Studentkåren. Framgångsrika studier kan med fördel kombineras med att medverka i olika typer av berikande aktiviteter som ger breda kunskaper och som bygger nätverk.

Min välkomsthälsning är också ett utmärkt tillfälle att uppmärksamma kåren och tacka för det imponerande och viktiga arbete som görs, inte minst i samband med introduktionsveckorna. Studentkåren bidrar i allra högsta grad till att Högskolan i Borås är och uppfattas vara ett välkomnande lärosäte.

Nu handlar det om att motsvara högt ställda förväntningar. Studenterna har valt oss och i valet haft många alternativ. Vi är ett attraktivt lärosäte och vi erbjuder och genomför utbildningarna av hög kvalitet. Samtidigt är det viktigt att ständigt utveckla verksamheten och bli ännu bättre. Den organisationsförändring som genomförts och som nu successivt införs och förtydligas under hösten syftar just till att skapa förutsättningar för kvalitetsutveckling. En organisationsstruktur i sig innebär ingen kvalitetsutveckling, utan det handlar om vad vi nu tillsammans gör och hur vi använder våra nya möjligheter.

Jag ser fram emot ett spännande och framgångsrikt läsår.