Läsåret har startat bra! Många nya förväntansfulla studenter, mängder av aktiviteter på campus och givande diskussioner om mål, strategier och utveckling av verksamheten i olika råd och konstellationer. Vi arbetar nu i en ny organisation och det tar givetvis tid innan allt är på plats. Jag är övertygad om att vi med den nya strukturen skapat förutsättningar för att ytterligare höja kvaliteten på verksamheten. En högskola med studentens lärande i centrum, där vi har kompletta akademiska miljöer och närmar oss målbilden 60:40, det vill säga fördelningen mellan grundutbildning och forskning. Det handlar om oförändrad omfattning på utbildningen eller kanske med viss ökning över tid, men framför allt ska vi kraftigt öka andelen forskning. En bättre balans mellan utbildning och forskning och ökade forskningsresurser innebär förbättrad forskningsanknytning av utbildningen samtidigt som vi utvecklar starka forskningsprogram.

Det är framför allt tre mycket positiva besked som förgyllt terminsstarten. Projektet ArcInTex som startade med konferensen Ambience hösten 2011 har beviljats ett Marie Curie-anslag från EU:s forskningsbudget Horizon 2020. Projektet kommer att finansiera doktorander inom området textildesign och arkitektur. Det är ett samarbetsprojekt med sex akademiska partners och två företag med en total budget på närmare fyra miljoner euro. Högskolan i Borås får den prestigfyllda rollen som koordinator. Det är första gången vi koordinerar ett forskningsprojekt finansierat av EU. En stor framgång och spännande utmaning.

Det andra beskedet kom från Vinnova. Vi har fått fortsatt finansiering av initiativet Smart Textiles, 15 Mkr för perioden 2014-2016. Beskedet var inte oväntat med tanke på resultatet av den internationella utvärderingen av Smart Textiles som genomfördes i våras. Men glädjen är inte desto mindre nu när vi fått beskedet och det formella beslutet. Vinnova har dessutom meddelat att det finns en fortsättning efter 2016 i form av anslag för Över- och uppväxling, som Vinnova kallar det. Vi kommer att få ansöka om medel, men möjligheterna är stora till ytterligare tre års finansiering. 

De tre besluten visar vår styrka inom området Textil och mode. Vi kommer fortsätta att satsa, men vi behöver också ha bekräftelse från vår uppdragsgivare. Jag har i olika sammanhang argumenterat för mer resurser till vår konstnärliga utbildning och forskning och fått god förståelse för våra behov och vår argumentation från ledamöter i riksdagens utbildningsutskott, från företrädare för regeringen och från andra viktiga aktörer, däremot inga nya medel. De måste bli ändring på detta. Vi har nu återigen visat vår styrka. Vi behöver fler designplatser och vi behöver forskningsresurser i samma nivå som vad den nya konstnärliga högskolan i Stockholm fått. Det är av stort nationellt intresse att vi ges förutsättningar att växla upp från nationellt ledande och internationellt erkänd till internationellt ledande inom utbildning och forskning i textil design och modedesign. Nu har vi alla förutsättningar att ta täten i ett internationellt perspektiv, men det krävs att de som styr över våra basanslag går från ord till handling.