Universitet och högskolor bedriver utbildning och forskning. I uppdraget innefattas att samverka med aktörer i vår omvärld och att föra ut resultat från pågående och avslutad forskning. Vi söker ständigt efter ändamålsenliga sätt att förmedla resultatet av vår verksamhet och utveckla dialogen och formerna för samverkan. Det är viktigt att universitet och högskolor uppfattas som öppna, välkomnande och tillgängliga verksamheter och miljöer. Det är också viktigt att det finns en förståelse för vår specifika uppgift som är att kritiskt granska och ge perspektiv på samhälleliga utvecklingslinjer och tillstånd. Vår styrka är kritiskt tänkande och problematisering, vilket innebär att vi också förmedlar och argumenterar för specifika sätt att hantera utmaningar och lösa problem. Påverkan för praxisutveckling är viktig.

En organisation som har som syfte just att verka för diskussion om vetenskapens roll och främja dialog och öppenhet mellan forskare och allmänhet är den ideella föreningen Vetenskap och Allmänhet. VA ansvarar för en rad olika arrangemang, alla med syftet att stärka dialogen och samverkan över gränser. Ett av dessa arrangemang är ForskarFredag. 2005 utlyste EU-kommissionen den sista fredagen i september till Researchers Night och sedan 2006 har VA koordinerat det svenska arrangemanget som går under benämningen ForskarFredag. En del av ForskarFredag är Forskar Grand Prix där forskare tävlar om vem som på fyra minuter bäst kan beskriva sin forskning. Vi medverkade i aktiviteten Forskar Grand Prix för första gången i år.

Sex forskare presenterade inför en jury och en entusiastisk publik sin forskning och därefter följde bedömning av juryn och röstning. Det var bra presentationer som visade att forskning går att beskriva och framkomna resultat att förklara på fyra minuter. Bäst enligt juryn och publiken var Kamran Rousta. Iklädd gul arbetsväst från Borås Energi och Miljö och med soppåsar i händerna förklarade Kamran varför vi måste bli bättre på att sortera vårt avfall, betrakta avfall som resurser och varför forskning om processer och beteende är viktigt. Kamran går nu vidare till Sverigefinalen i Stockholm i slutet av november. Vi önskar Kamran lycka till, alla förutsättningar finns för en bra placering i finalen.

Det finns många möjliga positiva effekter av Forskar Grand Prix. Vi sprider information om vår forskning på ett tillgängligt och inspirerande sätt, vi lär om och av varandra och vi tränas i att presentera forskning på ett effektivt sätt. Tävlingsmomentet och juryledamöternas skarpa men vänliga bedömningar ger extra spänning. Det här ska vi fortsätta med.