Days of Knowledge blev precis som vi hoppats en stark manifestation av högskolans utbildning och forskning. Vi firade utbildning och forskning genom att uppmärksamma en rad goda prestationer och genom att förlägga Sparbanksstiftelsen Sjuhärads utdelning av forskningsbidrag till Days of Knowledge. Dagen möjliggjordes genom stöd från och samverkan med Sparbanksstiftelsen och med Swedbank Sjuhärad. Även om inget är bestämt, uppföljningsmöte väntar, så har jag en känsla av att dagen har kommit för att stanna.

Temat för dagen var hållbar utveckling, vilket innebär att dagen även blev en manifestation för att hantera de stora utmaningar som vi har för att åstadkomma hållbarhet. Jag befinner mig när jag skriver de här raderna i Shanghai, en stad på cirka 24 miljoner invånare, ett lätt dis skymmer solen och jag möter människor med munskydd för att skydda sig mot partiklar i inandningsluften. På vägen hem från vår sommarbostad i Bohuslän i lördags fick vi först ta en rejäl omväg på grund av omfattande översvämning och strax innan Göteborg var det tvärstopp på motorvägen med stora vattenmassor och stora besvär att ta sig fram. Betydelsen av förändring och att vi alla bidrar är mycket angelägen.

Ett av inslagen på Days of Knowledge var en föreläsning av Maria Wetterstrand som talade om vad forskningen kan göra för att bidra till en hållbar utveckling och betydelsen av att forskare och beslutsfattare möts. Forskningsresultat måste spridas, men det räcker inte de måste också leda till handling. Vi får som forskare inte nöja oss med att informera, vi måste verka för att resultat blir innovationer och förbättringar. Maria problematiserade också den omständigheten att många studenter idag lämnar universitet och högskolor efter examen utan att ha fått någon undervisning kring innebörden av hållbarhet. Hur ska, menade Maria, någon kunna verka som till exempel finansanalytiker utan att anlägga ett hållbarhetsperspektiv i de analyser som görs av företag och branscher. Jag noterar att vi har som en del i målen i vårt miljöledningssystem att alla program som ges på högskolan ska ha minst en kurs som präglas av hållbar utveckling och som är diplomerad utifrån de stränga kriterier vi satt för diplomering.

En annan föreläsning hölls av Anita Pettersson, lärare och forskare vid högskolan och verksam inom gruppen Swedish Center for Resource Recovery. Anita har fått finansiering från stiftelsen för att fortsätta utveckla sin forskning kring fosfor som en del av askan efter förbränning av avfall som ska tas om hand och bearbetas. Anita beskrev den så kallade avfallstrappan och visade i vilket skede och varför termisk behandling sker av avfall. Hon visade problemet med att hantera fosforrester som är svåra att förvara, det är inte tillåtet att förvara i Sverige utan skickas idag till Norge, men möjligheterna till förvaring där är på upphällning. Utmaningen är alltså att se om det går att omvandla fosforaskan till någon användbar substans. Ett mycket angeläget projekt och en beskrivning av projektet och dess inramning som väckte stort intresse.

Days of Knowledge innefattade också en studenttävling som genomfördes av Drivhuset. Fem studenter presenterade kortfattat – pitchade – sina affärsidéer och affärsplaner inför en jury som sedan utsåg en vinnare. Utgångspunkten var att affärsidéerna och produkterna ska stödja en hållbar utveckling. Spännande idéer och planer presenterades. Det blev en mycket inspirerande timma med professionella och engagerande föredragningar.

Vi genomförde nu för första gången Days of Knowledge som ett resultat av ett gott samarbete i regionen med Sparbanksstiftelsen och Swedbank Sjuhärad. Det här var nog början på en tradition.