Medbloggare är Kim Bolton

Internationella samarbeten och internationalisering är en självklarhet och en viktig kvalitet för universitet och högskolor. Vi har vid Högskolan i Borås precis som alla andra lärosäten en mängd internationella kontakter och samarbeten inom utbildning och forskning. Inte minst våra forskare knyter löpande nya kontakter, integreras i och utvecklar internationella nätverk. Vi har studenter som berikar sina studier med en termin eller ett läsår vid något universitet i Europa eller i någon annan världsdel. Och vi har studenter från andra länder som kommer till oss och berikar vår akademiska miljö. Vi har en internationell miljö vid högskolan som bidrar till hög kvalitet i vår verksamhet.

I syfte att ytterligare stärka den internationella profilen har idén om kompletta samarbeten nu börjat ta form. Med ett komplett samarbete menas att vi samarbetar med ett universitet inom flera olika områden och på olika organisatoriska nivåer. Ett komplett samarbete är djupt och brett, på individnivå och på organisationsnivå. Ett komplett samarbete är robust och står inte och faller med enskilda medarbetares insatser och engagemang även om sådana är synnerligen betydelsefulla. Ett exempel på ett komplett samarbete kan komma att bli samarbetet med University of Highlands and Islands (UHI) med huvudcampus i Inverness i norra Skottland. Vi har med start 2011 i olika konstellationer träffat företrädare för UHI. En rad olika idéer och förslag till samarbeten är nu definierade och vi arbetar vidare med planering för genomförande.

Ett annat samarbete som kan komma att omfatta flera olika typer av aktiviteter är med University of Shanghai for Science and Technology (USST). Vi har idag studentutbyten och då framförallt inom programmet Internationell Marketing and IT (IMIT). Tidigare i veckan var vi tillsammans med medarbetare i Shanghai och träffade ledningen för USST. Det var en givande diskussion kring hur samarbetet skulle kunna utvidgas. Det finns ett stort intresse från USST bland annat för vår utbildning och forskning kring energieffektivisering och resursåtervinning. Kan vi med ett utökat samarbete bidra till ökad förståelse för de globala utmaningarna och bidra med tekniska lösningar som förbättrar situationen lokalt är det mycket värdefullt. USST har också en enhet för kommunikation och design med eventuella möjligheter till utökat samarbete. En restriktion för samarbete är begränsade språkkunskaper hos många lärare, forskare och studenter vid USST. Det finns en stor medvetenhet i ledningen för USST om detta och ambitioner att förbättra språkkunskaperna. Intressant är också att universitetet har samarbete med ett antal framstående brittiska universitet, vilket innebär att ett samarbete med USST också kan ge relationer till lärosäten i Storbritannien.

I samband med vistelsen träffade vi också våra utbytesstudenter som är i Shanghai och Jinan under läsåret. Ett 20-tal studenter mötte upp på en träff på söndagskvällen och berättade om sina studier och hur det är att studera och leva i Kina. Det var genomgående positiva studenter och alla såg fram emot fortsättningen. Därmed inte sagt att det inte fanns synpunkter som vi behöver ta vara på i kommande utvecklingsarbeten. Verksamheten håller god kvalitet och studenternas uppfattningar stödjer avsikten att bredda samarbetet med USST.