Ett av fokusområdena i den övergripande verksamhetsplanen för högskolan är strategiska allianser och samarbete. Ett av de samarbeten som utvecklats under de senare åren är det med Högskolan i Skövde. Det handlar om ett forskningsstrategiskt samarbete som startade med att fyra teman identifierades av ledningarna vid högskolorna, där ett samarbete bedömdes ha ett stort mervärde för båda lärosätena och där samarbetet skulle innebära att redan starka miljöer stärktes. En aktör i diskussionerna om samarbetet var också Västra Götalandsregionen, som var beredd att medverka till finansiering för att bidra till att stärka forskningsverksamheten vid högskolorna. I Regionutvecklingsnämnden fattades beslut om att finansiera två av temana med 17 Mkr i två år, de två övriga temana beslutade vi att själva finansiera, men på en något lägre nivå; åtta miljoner i två år.

Efter en något trög start, där vi i ledningarna underskattade den tid det tar för forskarna att hitta samarbetsformer, bestämma inriktning utifrån de övergripande innehållsbeskrivningarna av temana och hitta bra arbetsformer har forskningsarbetet nu tagit rejäl fart. Vi genomförde tidigare i veckan ett styrgruppsmöte för samarbetet och en avstämning av vad som åstadkommits hittills och planer inför fortsättningen. Till mötet hade forskningsledarna levererat underlag. Det vi såg och egentligen redan visste var att aktivitetsnivån är hög, att en rad olika spännande projekt bedrivs baserat på att nya konstellationer uppstått och att samarbetet innebär större och bredare forskargrupper med stor utvecklingspotential. Ett antal olika resultat har kommit fram, artiklar och rapporter publicerats och ansökningar till olika forskningsfinansiärer utarbetats. Styrgruppen konstaterade att samarbetet är en mycket lyckad satsning med utvecklingskraft och att fortsättningen kommer att bli intressant att följa.

Vi planerar nu ett antal olika aktiviteter för att visa vad som åstadkommits så här långt och under kommande perioder räknar vi med fortsatt stöd av Västra Götalandsregionen. Vi har utvecklat och etablerat ett samarbete som är tämligen unikt och som visat sig vara framgångsrikt. Diskussionerna i styrgruppen i sig är också berikande kring omvärldsförutsättningar och utveckling av våra respektive verksamheter. I budgetpropositionen för 2015 anges att regeringen inte längre kommer att stödja samgåenden, men uppmuntrar samarbeten. Här finns nu möjligheter att medverka till att förstärka ett forskningsstrategiskt samarbete och bidra till att uppmärksamma en modell för hur samarbete kan utvecklas och etableras. Medel kommer att finnas i den förstärkning av fakultetsanslagen/basanslagen med 300 Mkr som aviserats till 2016.