Ny bok i Waste Management

Jag har läst en bra bok. Den är editerad av Karin M Ekström professor i marknadsföring vid högskolan. Boken har titeln ”Waste Management and Sustainable Consumption” och är resultatet av en workshop som hölls vid högskolan hösten 2013. En rad ledande forskare från olika vetenskapliga discipliner medverkar. Det som förenar är att teorier och genomförda studier är applicerade på innebörden av och utmaningen att åstadkomma en hållbar utveckling och ett hållbart samhälle, med fokusering på hur avfall uppfattas, minimeras och hanteras.

En effektiv avfallshantering innefattar ett omhändertagande av avfallet som utgår från att det betraktas som en resurs. Det kan användas till framställning av nya produkter eller till produktion av energi och därigenom reduceras den mängd avfall som placeras på soptipparna kraftigt. Det finns länder som kommit mycket långt i utveckling av avfallssystem som innebär att soptippar i det närmaste är minnen blott, men det finns andra länder där utmaningarna är mycket stora i övergången från avfallshantering till resurshantering.

Men frågan om avfall handlar också om hur avfallet uppkommer och boken inleds också med ett kapitel som behandlar konsumtion i förhållande till avfall. Här diskuteras vad som driver konsumtion och vilka drivkrafterna skulle kunna vara för att minska konsumtionen och för att öka återanvändning och återvinning. Det är viktigt att förstå på djupet hur och varför vi konsumerar hävdar forskarna. Förståelse innefattar att sätta in konsumtion och hantering av avfall i sitt samhälleliga och kulturella sammanhang, vilket också relaterar till frågan hur avfall kan förebyggas.

En framgångsrik och hållbar hantering av vårt avfall fordrar ett effektivt institutionellt arrangemang. Ett sådant arrangemang består av formella regler och rekommendationer å ena sidan och värderingar och förhållningssätt å andra sidan. Formella institutioner som sätter gränser och informella institutioner som stödjer ett hållbart agerande måste vara i samklang med varandra, det är innebörden av ett effektivt institutionellt arrangemang. Till detta kommer en kontinuerlig metod- och teknikutveckling för att finna de bästa lösningarna för omhändertagande, återanvändning och återvinning.

Boken består av en samling synnerligen läsvärda och viktiga bidrag. Den inleds med en beskrivning av utgångspunkter och en översiktlig redovisning av innehållet i bokens olika delar författad av redaktören. Den avslutas med efterord författat av Richard Wilk som inte är en sammanfattning av boken utan sju provokationer, delvis baserade på texter i boken, under rubriken ”The waste that matters”. Här utmanas våra föreställningar om avfall utifrån perspektivet att avfall är förbindelselänken mellan befolkning, konsumtion och klimatförändring.

Hoppas att jag med dessa rader lockat till läsning.

1 kommentar

  1. Spännande och roligt att boken blev så läsvärd!

    Petter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *